Inwentaryzacja kolektorami dla

Comarch ERP Optima

Uproszczony proces inwentaryzacji do niezbędnego minimum oraz możliwość wykorzystania kolektorów danych sprawi, że inwentaryzacja będzie szybka i skuteczna.

Umów bezpłatną prezentację

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROCESEM INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja Środków Trwałych i Wyposażenia

Zestaw narzędzi służących do szybkiego i rzetelnego inwentaryzowania środków trwałych i wyposażenia. Korzystając z programu, kolektora danych i drukarki etykiet, możemy sprawić, że proces inwentaryzacji w naszej firmie zostanie zautomatyzowany, a dzięki temu będzie szybki i dokładny.

Integracja z Comarch ERP Optima

 • Możliwość importu z arkusza Excel do programu Comarch ERP Optima
 • Możliwość przygotowania etykiet do wydruku
 • Możliwość pracy z kolektorem danych
 • Możliwość tworzenia dokumentu inwentaryzacji na konkretny dzień
 • Import pozycji z Comarch ERP Optima - środki trwałe i wyposażenie
 • Automatyczne porównanie danych ściągniętych z Comarch ERP Optima z danymi wczytanymi z kolektora danych (wyliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Możliwość wydruku dokumentów: jako spis z natury z widocznymi elementami wprowadzonymi w kolumnie "stan bieżący" - Różnice inwentaryzacyjne na którym będą podane rozbieżności wynikające z różnicy między "ilość wg. spisu", a "stan bieżący"
 • Możliwość zaczytania do Comarch ERP Optima aktualnych stanów na podstawie dokumentu różnic inwentaryzacyjnych

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia

Wydruk etykiet

Inwentaryzacja towarów kolektorami

Moduł przeznaczony na kolektory danych, który umożliwia szybkie przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu. Moduł jest zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima. Za jego pomocą można generować Pomocnicze Arkusze Inwentaryzacyjne. Dodatkowo mogą być one tworzone do jednego arkusza inwentaryzacyjnego jednocześnie z kilku kolektorów naraz, przez co znacznie przyśpiesza to proces inwentaryzacji.

Integracja z Comarch ERP Optima

 • Generowanie Pomocniczych Arkuszy Inwentaryzacyjnych z kolektora danych
 • Praca na Arkuszu Inwentaryzacyjnym utworzonym w Comarch ERP Optima
 • Możliwość pracy na kilku kolektorach danych jednocześnie
 • Praca w trybie online
 • Odczyt po kodach kreskowych towarów
 • Identyfikacja operatora, który sporządzał dany arkusz,
 • Możliwość uzupełnienia opisu do arkusza bezpośrednio na kolektorze
 • Praca z aplikacją przez pulpit zdalny
 • W połączeniu z Handel Plus możliwość inwentaryzacji towarów z cechami

Inwentaryzacja towarów online

Wydruk etykiet

OFEROWANE MODUŁY

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.


INWENTARYZACJA
ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA

Wyślij zapytanie

2 400 zł

Wyślij zapytanie
 • Możliwość importu z arkusza Excel do programu Comarch ERP Optima
 • Możliwość pracy z kolektorem danych
 • Automatyczne porównanie stanów

INWENTARYZACJA TOWARÓW KOLEKTORAMI

 • Generowanie Pomocniczych Arkuszy Inwentaryzacyjnych z kolektora danych
 • Praca w czasie rzeczywistym
 • Możliwość zatwierdzenia inwentaryzacji z poziomu kolektora

3 000 zł

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ

ul. Jałowcowa 35; 44-100 Gliwice

NIP: 631-190-72-77

DANE PRODUCENTA

FABRYKA OPROGRAMOWANIA sp. z o.o.

ul. Świętojańska 35; 44-100 Gliwice; NIP: 631-266-72-37

Kapitał zakładowy 100000zł. Sąd rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy; KRS 0000654936

tel: 32 335 35 35; e-mail: biuro@fabrykaoprogramowania.pl

DANE FIRMY